Sanoja rukoilijalle


Raamatun sanoja rukoilijalle

 

Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

 Jeremia 29:7

 

Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.

Matteus 4:16

 

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

Johannes  1: 9

 

Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne ! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Johannes 13: 34-35

 

Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä.

1.       Korinttolaiskirje 1:28

 

Ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.

Filippiläiskirje 4:8

 

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi.

Jaakobin kirje 1:17

 

Teillä ei ole, sentähden ettette ano.

Jaakobin kirje 4:1

Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään.

Heprealaiskirje 2: 1-2


 Scripture Passages on Prayer

 

But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray the LORD on it’s behalf, for in its welfare you will find your welfare.

 Jeremiah 29:7 (NRSV)

 

The people who sat in darkness have seen a great light, and for those who sat in the region and shadow of death light has dawned. 

Matthew 4:16

 

The true light. which enlightens everyone, was coming into the world. 

John 1: 9

 

I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another.

 John 13: 34-35

 

God chose what is low and despised in the world, things that are not, to reduce to nothing things that are.

1. Corinthians 1:28

 

Finally, beloved, whatever is true, whatever is honourable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, whatever is commendable, if there is any excellence and if there’s anything worthy of praise, think about these things. 

Philippians 4:8

 

Every generous act of giving, with every perfect gift, is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.

James 1:17

 

You do not have, because you do not ask.

James 4:2

Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding it’s shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. 

Hebrews 12: 1-2